Corona, groen & het klimaat in gebouwen

Het is herfst. De kinderen gaan weer naar school; in hotels, restaurants en verzorgingshuizen gaan de ramen weer dicht en ook kantoren moeten goed nadenken over hun klimaatbeheersing. Denken we. Want, weet jij precies hoe het zit? Hoe zit het nou precies met Corona en luchtvochtigheid? Is constant verse lucht blazen echt nodig? En wat kan de rol van planten hierin zijn?

Gelukkig kon je de benodigde kennis bij ons ophalen! Op 17 september vertelden Tia Hermans van Wageningen Environmental Research en Francesco Franchimon van Franchimon ICM je precies hoe het zit met respectievelijk de rol van groen de rol van aerosolen en ventilatie bij het gezond houden van het binnenklimaat in gebouwen.

De opname van het webinar

Het webinar duurt een uur. Tia Hermans trapt af en na 25 minuten neemt Francesco Franchimon het over.

ir. Tia Hermans

Tia Hermans coördineert het beleidsondersteunend onderzoek voor het ministerie van LNV op gebied van landbouw, natuur en voedselkwaliteit. Ze is verantwoordelijk voor onderzoek naar groen en binnenklimaat in kantoren. Momenteel projectleider van Businesscase planten voor een prima binnenklimaat, waar op negen locaties praktijkonderzoek wordt uitgevoerd naar het effect van planten op het binnenklimaat, op het welzijn en gezondheid van medewerkers en naar de economische consequenties voor de organisatie.

dr.ir. Francesco Franchimon

Francesco Franchimon is gezondheidsingenieur en heeft in zijn proefschrift Healthy Building Services for the 21st Century aandacht geschonken wat men kan doen binnen gebouwen tijdens een pandemie. In maart 2020 heeft hij een eerste vakpublicatie uitgebracht specifiek gericht op het huidige coronavirus. Tot slot heeft Francesco Franchimon samen met 239 wetenschappers een brandbrief geschreven aan de Wereldgezondheidsorganisatie om de aerogene transmissie route niet uit te sluiten in haar adviezen. In verschillende media heeft hij een pleidooi mogen geven om deze vorm van infectie-overdracht serieus te nemen.

In het webinar zal hij ons hier meer over vertellen en ons handvatten aanreiken om echt met dit probleem aan de slag te gaan. Er is een maatschappelijke bewustwording dat de overdracht via de lucht een reële transmissie route is. Dit betekent dat wij onze gebouwen moeten controleren op de werkelijke ventilatieprestatie en de eventuele risicofactoren van installaties gaan herkennen. Uitsluitend kijken naar de vereisten uit het Bouwbesluit is daarvoor niet in alle gevallen voldoende. Waar moet je op letten en waarmee kun je rekening houden bij groen in de leefomgeving.

Vragen of opmerkingen?

Neem contact met ons op via het formulier hieronder of mail naar info@natuurlijkwerkt.nl